Ελληνική Ορολογία Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών

Η Ελληνική Εταιρεία Ορολογίας (ΕΛΕΤΟ) παρέχει δύο βάσεις με ορολογία Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών. Παρέχετε αντιστοιχία Ελληνικών-Αγγλικών-Γαλλικών-Γερμανικών όρων. Κάποιες από τις μεταφράσεις είναι λίγο άστοχες, αλλά είναι η μοναδική επίσημη πηγή. -edit: Επίσης υπάρχει το Ευρωπαϊκό πρόγραμμα ΙΑΤΕ(InterActive Terminology for Europe) που υποστηρίζει 24 γλώσσες!

Advertisement

One thought on “Ελληνική Ορολογία Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.