Φωτιές


Η ελληνική blogόσφαιρα έχει αναπτύξει μια δυναμική (1, 2, …) τελευταία ή είναι ιδέα μου;

One thought on “Φωτιές

  1. το θυμάμαι στο Fahrenheit 911 αυτό το τραγούδι 🙂
    καλό είναι αυτό γιατί είχε γίνει λίγο υπόθεση για ολίγους το blogging

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.