9 Χρόνια Google

google-birth.png

[Mashable, SearchEngineLand]

8 thoughts on “9 Χρόνια Google

  1. gmsta, δεν έχω το κινητό μου που είχα όλες τις “σημαντικές ημερομηνίες” περασμένες,… οπότε αναμένεται να σας ξεχάσω όλους και όλες φέτος:P

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.