Ελληνική Εταιρία Τεχνολογίας Λογισμικού

Μια ομάδα κυρίως από Έλληνες ακαδημαϊκούς, επιχειρεί την σύσταση ενός επιστημονικού σωματείου με τίτλο “Ελληνική Εταιρεία Τεχνολογίας Λογισμικού”. Για την οργάνωσή της, ο κ. Διομήδης Σπινέλλης έχει δημιουργήσει ένα wiki στον ιστότοπο http://istlab.dmst.aueb.gr/eletel. Όποιος ενδιαφέρεται μπορεί να τον επισκεφθεί (ιδανικά, ανοίξτε και λογαριασμό για να ξέρουμε ποιος γράφει τι) και να συμπληρώσει δικά του στοιχεία ή και στοιχεία συναδέλφων που θα ήθελε να προσκαλέσουμε ως ιδρυτικά μέλη. Επίσης, μπορείτε να συμπληρώστε τις υπόλοιπες σελίδες ή να δημιουργήστε σελίδες που πιστεύετε πως χρειάζονται.[JHUG]

Advertisement

One thought on “Ελληνική Εταιρία Τεχνολογίας Λογισμικού

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.