Γραφήματα για ιστοσελίδες (και όχι μόνο) με το Google

Το Google (Γιάννης στα ελληνικά) πριν λίγες μέρες διέθεσε ένα API για την δημιουργία γραφημάτων. Απλά καλώντας ένα url σας επιστρέφει μια εικόνα png με το γράφημα. Για παράδειγμα το url

http://chart.apis.google.com/chart?
cht=p3 -->Τύπος γραφήματος = Πίτα τριών διαστάσεων
&chd=t:33.3,66.6 -->Τιμές Δεδομένων= 33.3 και 66.6
&chs=300x100 -->Μέγεθος 300Χ100 pixels
&chl=
Είμαι μέσα 121 (1/3)|244 και σήμερα -->Ετικέτες Δεδομένων

επιστρέφει τις μέρες μου

Περισσότερα για την κωδικοποίηση του url εδώ.

(Δεν είμαι σίγουρος πως μπορούμε να βάλουμε ελληνικά Labels. Καμιά ιδέα;)
edit(thanx to ksenos): όντως έφταιγε το encoding που χρησιμοποιεί ως προεπιλογή ο firefox (about:config στην address bar και αλλάζουμε σε true τα network.standard-url.encode-utf8 και network.standard-url.escape-utf8)

Advertisement

4 thoughts on “Γραφήματα για ιστοσελίδες (και όχι μόνο) με το Google

  1. @Γιάννης: LOOOOOOL

    …κατά τα άλλα πολύ ενδιαφέρον…μας λές και κάτι χρήσιμο ;))))

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.