Αθλητική Ενημέρωση

Βάζελε είσαι σπίτιιι…Γιατί εμείς πάμε Μαδρίτη!!!
(χαβαλέ κάνω έτσι)
[Τώρα σαπίζουμε και online (v2)]

2 thoughts on “Αθλητική Ενημέρωση

  1. Αρχαίο κινέζικο ρητό: Έκανε η μύγα κ..ο και έχεσε τον κόσμο όλο!

    Για μαζευτείτε γιατί έχει και τελικό κυπέλλου, και εκεί πάλι με 20 στο κεφάλι θα φύγετε. Χου ρε… ξεψαρώσατε

    (χαβαλέ κάνω έτσι… 😛 😛 )

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.