Διεθνές Πανεπιστήμιο στη Θεσσαλονίκη

Υπογράφτηκε τη Δευτέρα στην Θεσσαλονίκη η προγραμματική σύμβαση για την ίδρυση του Διεθνούς Πανεπιστημίου Ελλάδος (ΔΙΠΑΕ)… θα είναι το πρώτο ίδρυμα που λειτουργήσει όπως προβλέπει ο νέος νόμος για τα ΑΕΙ …[in.gr]

Ο σχετικός νόμος μπορεί να βρεθεί εδώ.