24ωρη λειτουργία αστικών συγκοινωνιών

ametro24.png η απαντησή της ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ…

hsap24.jpg η απάντηση του ΗΣΑΠ…

yp24.png η απάντηση του υπουργείου…

Όταν και αν πάρω απάντηση από την ΑΜΕΛ θα την ποστάρω.

Το κείμενο της επιστολής μπορεί να βρεθεί εδώ.

(για προφανείς λόγους έχω σβήσει κάποια “προσωπικά δεδομένα” :P)

edit(3/5/2007):

oasa.png η απάντηση του ΟΑΣΑ…

[ref: Το προφανές και το παράλογο, ΕΘΝΟΣ]

How-to use Jikes in NetBeans

After installing jikes (a sudo apt-get install jikes may be enough) open NetBeans. Open the Tools menu and select Options. Expand Ant and press Manage Properties button. Add the following options (the second is propably already set):
build.compiler=jikes
build.compiler.emacs=true

That’s it! I still get some semantic warnings, but it works just fine.