Γραφήματα για ιστοσελίδες (και όχι μόνο) με το Google

Το Google (Γιάννης στα ελληνικά) πριν λίγες μέρες διέθεσε ένα API για την δημιουργία γραφημάτων. Απλά καλώντας ένα url σας επιστρέφει μια εικόνα png με το γράφημα. Για παράδειγμα το url

http://chart.apis.google.com/chart?
cht=p3 -->Τύπος γραφήματος = Πίτα τριών διαστάσεων
&chd=t:33.3,66.6 -->Τιμές Δεδομένων= 33.3 και 66.6
&chs=300x100 -->Μέγεθος 300Χ100 pixels
&chl=
Είμαι μέσα 121 (1/3)|244 και σήμερα -->Ετικέτες Δεδομένων

επιστρέφει τις μέρες μου

Περισσότερα για την κωδικοποίηση του url εδώ.

(Δεν είμαι σίγουρος πως μπορούμε να βάλουμε ελληνικά Labels. Καμιά ιδέα;)
edit(thanx to ksenos): όντως έφταιγε το encoding που χρησιμοποιεί ως προεπιλογή ο firefox (about:config στην address bar και αλλάζουμε σε true τα network.standard-url.encode-utf8 και network.standard-url.escape-utf8)

Advertisement