Σουφλί


Φάγαμε την εμπλοκή στην Κόρινθο, περάσαμε καλά στη ΣΑΕΠ, άντε να δούμε τι μας περιμένει στο Σουφλί. Δέκα μήνες ακόμα…
Αναχώρησις την πέμπτη πρωινή αύριο!

PS. Πάρτε και ένα ηχητικό απόσπασμα από Κόρινθο. Για να θυμούνται οι παλιοί και να μαθαίνουν οι νέοι…
http://www.podomatic.com/mymedia/get_media?item_id=491580&dl=1

Ελληνική Εταιρία Τεχνολογίας Λογισμικού

Μια ομάδα κυρίως από Έλληνες ακαδημαϊκούς, επιχειρεί την σύσταση ενός επιστημονικού σωματείου με τίτλο “Ελληνική Εταιρεία Τεχνολογίας Λογισμικού”. Για την οργάνωσή της, ο κ. Διομήδης Σπινέλλης έχει δημιουργήσει ένα wiki στον ιστότοπο http://istlab.dmst.aueb.gr/eletel. Όποιος ενδιαφέρεται μπορεί να τον επισκεφθεί (ιδανικά, ανοίξτε και λογαριασμό για να ξέρουμε ποιος γράφει τι) και να συμπληρώσει δικά του στοιχεία ή και στοιχεία συναδέλφων που θα ήθελε να προσκαλέσουμε ως ιδρυτικά μέλη. Επίσης, μπορείτε να συμπληρώστε τις υπόλοιπες σελίδες ή να δημιουργήστε σελίδες που πιστεύετε πως χρειάζονται.[JHUG]