Διεθνές Πανεπιστήμιο στη Θεσσαλονίκη

Υπογράφτηκε τη Δευτέρα στην Θεσσαλονίκη η προγραμματική σύμβαση για την ίδρυση του Διεθνούς Πανεπιστημίου Ελλάδος (ΔΙΠΑΕ)… θα είναι το πρώτο ίδρυμα που λειτουργήσει όπως προβλέπει ο νέος νόμος για τα ΑΕΙ …[in.gr]

Ο σχετικός νόμος μπορεί να βρεθεί εδώ.

Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.