Να τρύζειιι το τσιιιμέν-τοοο!!!

kp1s.png

kp1.png kp2.png kp3.png

edit(8/10/2007): Τελικά το σωστό είναι “Να σπάει το τσιμέντο”… όπως προκύπτει και από το παρακάτω ηχητικό ντοκουμέντο

http://www.podomatic.com/mymedia/get_media?item_id=491580&dl=1

Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.