8 thoughts on “666

  1. Ουουουουουουουουουουουουουουουουου

    Αντίχριστε!!!

    Ξου ξου ξου ξου ξου ξου ξου ……

    Pope is devil…. :p

  2. Ρε κοίτα να δείς τους Iron Maiden πιτσιρίκια! Ο Smith δεν έχει καν γένια ……. Α ρε Αντώνη, που το θυμήθηκες!!!

    Get your fucken heads to go now!!! Hei Hei Hei….

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.